Aanmelden

Geef uw loginnaam (aansluitingsnummer of vestigingsnummer) in zodat we uw e-mail adres(sen) kunnen opzoeken

Aansluitingsnummer

 Zoek

Mededeling

Onze online applicatie wordt momenteel herwerkt en zal tot en met zondag 6/1/2019 niet beschikbaar zijn.
Vanaf maandag 7/1/2019 is onze applicatie opnieuw online. Dringende aanvragen kan u tot dan overmaken via het e-mailadres grondbank@grondbank.be.